27
Velvetshop > Regulamin sklepu

REGULAMIN 

1. Wlascicielem sklepu internetowego Velvet Clinic zwanego dalej „Sklep Internetowy” lub „Sklep” dostepnej pod adresem www.velvetclinic.pl/sklep jest:

"ELMA" Sp. z o.o.

i Wspólnicy Spółka komandytowa

Łódź ul. Kopernika 38

Tel. 0-42 253-18-18

NIP 731-000-69-63

Regon 0-01322220

2. Spartan Sp. Z o.o jest odpowiedzialny za realizacje zamówien skladanych przez klientów zwanych dalej „Kupujacymi” i obsluge Sklepu

OFERTA

3. Sklep prowadzi sprzedaz kosmetyków oraz produktów leczniczych i materialów medycznych, dopuszczonych do sprzedazy na terenie Polski, dostepnych bez recepty.

4. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie sa cenami brutto podanymi w zlotych polskich i obowiazuja w momencie skladania zamówienia.

5. Ilosc produktów promocyjnych jest scisle okreslona. Promocja trwa do czasu ich wyczerpania. Sklep zastrzega sobie mozliwosc odmowy realizacji sprzedazy produktu promocyjnego w przypadku wyczerpania asortymentu, o czym Kupujacy zostanie powiadomiony droga mailowa lub telefonicznie.

6. Uzyte w serwisie nazwy produktów i marek, znaki graficzne sa wlasnoscia firm i sa prezentowane w celach informacyjnych.

7. Opisy do produktów oferowanych w Sklepie sluza celom informacyjnym oraz do identyfikacji produktów. Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z ulotka dolaczona do opakowania, a w razie watpliwosci skonsultowac sie z lekarzem lub farmaceuta.

8. Opakowania produktów na zdjeciach sporadycznie moga róznic sie od opakowan rzeczywistych ze wzgledu na zmiany dokonane przez producentów.

9. O wyjatkowych przypadkach braku towaru wyniklych z przyczyn niezaleznych od Sklepu (brak produktu w hurtowni, wycofanie produktu z obrotu itp.) Kupujacy zostanie poinformowany droga telefoniczna lub elektroniczna.

10. Dokumentem potwierdzajacym sprzedaz produktu jest paragon fiskalny lub na zyczenie klienta faktura VAT.

11. Sklep zastrzega sobie mozliwosc wprowadzania zmian w ofercie.

ZAMÓWIENIA

12. Zamówienia w Sklepie mozna skladac 24 godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu.

13. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidlowe wypelnienie formularza adresowego dodatkowo z podaniem adresu email.

14. Kazde zlozone przez Kupujacego zamówienie potwierdzamy emailem z informacja o jego przyjeciu.

15. Do poprawnej realizacji zamówienia oprócz danych adresowych i kontaktowych oraz wybranych towarów i ich ilosci niezbedne jest wybranie sposobu transportu oraz sposobu platnosci.

16. W razie zmiany terminu realizacji zamówienia Kupujacy zostanie o tym niezwlocznie poinformowany.

17. Sklep moze prosic o potwierdzenie zlozonego zamówienia za posrednictwem poczty elektronicznej. W takich przypadkach niepotwierdzone zamówienia nie beda realizowane. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówien z niepelnymi danymi lub z danymi budzacymi watpliwosci.

18. W przypadku trudnosci z realizacja zamówienia z przyczyn niezaleznych od Sklepu, Kupujacy zostanie o tym niezwlocznie poinformowany.

19. W przypadku braku czesci towarów objetych zamówieniem Kupujacy jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (anulowanie zamówienia, czesciowa realizacja, wydluzony czas oczekiwania).

WYSYLKA I ZWROTY

20. Towary zakupione w Sklepie, wraz z paragonem fiskalnym lub faktura VAT dostarczane sa kupujacemu w terminie od 1 do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia, za posrednictwem firmy kurierskiej.

21. Koszty dostawy ponosi Kupujacy. Kwota naleznosci za dostawe zostaje automatycznie doliczona do rachunku Kupujacego.

W przypadku, gdy zamówienie przekracza wartosc 200 zlotych, Kupujacy nie ponosi kosztów dostawy pod warunkiem, ze nie odstapi od umowy. W przypadku formy platnosci „za pobraniem” doliczana jest jedynie kwota za pobranie gotówki w wysokosci 5.00 zl (dotyczy przesylek realizowanych wylacznie na terenie Polski).

22. Zgodnie z Ustawa z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzona przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. nr 22. poz. 271 ze zm.) Kupujacy moze odstapic od umowy bez podania przyczyny (z zastrzezeniem punktu 25 niniejszego regulaminu) - w ciagu 10 dni od daty odebrania przesylki, skladajac na pismie stosowne oswiadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wyslanie oswiadczenia przed uplywem terminu.

23. Warunkiem zwrotu uiszczonej ceny przy odstapieniu od umowy jest zwrot zakupionego towaru w terminie do 14 dni od daty odstapienia w stanie niezmienionym tzn. towar musi byc zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym i zamknietym fabrycznie opakowaniu.

24. Zwroty beda realizowane z uwzglednieniem szczególnych warunków reklamacji dotyczacych produktów leczniczych i wyrobów medycznych tj. zgodnie z art.96 ust.5 ustawy z dn.6 wrzesnia 2001r. Prawo farmaceutyczne ( tekst jednolity Dz. U. nr 53 poz.533 

z 2004 r. z pózniejszymi zmianami): produkty lecznicze lub wyroby medyczne wydane ze sklepu nie podlegaja zwrotowi z wyjatkiem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego posiadajacego wade jakosciowa lub niewlasciwie wydanego.

25. Po dokonaniu zwrotu towaru pieniadze przesylane beda przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupujacego lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Koszty przesylki zwracanego towaru ponosi Kupujacy.

26. Reklamacje sa rozpatrywane zgodnie z ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (z zastrzezeniem punktu 28 niniejszego regulaminu). Reklamacje moga byc przesylane poczta elektroniczna na adres: kontakt@magnuspharm.com.pl , lub listem poleconym.

27. Podstawa do zlozenia reklamacji jest sprawdzenie zawartosci przesylki w obecnosci kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w chwili doreczenia paczki oraz sporzadzenie protokolu reklamacyjnego w jego obecnosci. W przypadku niezastosowania sie do powyzszej informacji reklamacje dotyczace uszkodzenia zawartosci paczki nie beda przyjmowane. 

POZOSTALE WARUNKI REGULAMINU

28. Sklep gwarantuje pelna ochrone danych osobowych zgodnie z obowiazujacym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, z pózniejszymi zmianami) oraz wykorzystanie tych danych osobowych wylacznie w celach informacyjnych i do realizacji zamówien.

29. Zlozenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowien tego regulaminu.

30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiazuja przepisy kodeksu cywilnego.

31. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian tresci niniejszego regulaminu bez powiadomienia.

32. Sklep nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki niewlasciwego uzycia produktu, niezgodnego z informacja na ulotce lub opakowaniu.

Zobacz produkty promocyjne

Znajdź nas na Facebook Znajdź nas na Google Plus